خدمات ناوگان مجاز سرویس مدرسه

مدارک مورد نیاز جهت اخذ هزینه بیمارستانی:

 • اصل صورتحساب ممهور به مهر بیمارستان
 • ریز داروها و تجهیزات مصرفی
 • کلیه گواهی‌ها و دستورات پزشک
 • جوابیه کلیه آزمایشات سونو و.....
 • شرح عمل، شرح بیهوشی، شرح بستری، خلاصه پرونده و سایر اوراق بیمارستانی نظیر آزمایش‌های رادیولوژی و شرح حال
 • کپی برگ اول دفترچه بیمار و سرپرست

مدارک مورد نیاز جهت اخذ هزینه های پاراکلینیکی:

 • اصل قبض پرداختی ممهور به مهر مرکز درمانی
 • اصل دستور پزشک ممهور به مهر پزشک یا کپی برگ اول جواب
 • درج شماره هر ماه بر روی رسید
 • کپی صفحه اول جواب آزمایش و سونوگرافی

مدارک مورد نیاز جهت اخذ معرفی نامه:

 • کپی دستور پزشک
 • کپی برگ اول بیمه شده و سرپرست
 • در موارد خاص ارسال کپی جوابیه سونوگرافی یا گزارش رادیولوژی و ... الزامی است

  تاکسیرانان می توانند کلیه اعضای خانواده خود را با در نظر گرفتن شرایط زیر در مهلت های اعلامی نسبت به ثبت نام در طرح اقدام نمایند .

  1. افراد خانواده شامل همسر ، فرزندان پسر ودختر و پدر و مادر تاکسیران می باشد .
  2. افراد می بایست از نظر قوانین سازمان تاٌمین اجتماعی تحت تکفل تاکسیران محسوب شوند .
  3. فرزندان پسر تا 18سالگی و در صورت اشتغال به تحصیل در دانشگاه ها و حوزه های علمیه تا سن 26 سالگی امکان ثبت نام دارند . ( ارئه گواهی اشتغال به تحصیل به شرکت بیمه پس از ثبت الزامی می باشد . )
  4. فرزندان دختر تابیش از عقد رسمی امکان ثبت نام در این طرح را دارند .
  5. درهرصورتی که هریک از فرزندان مشغول به کار بوده وبه صورت مستقل تحت پوشش بیمه تاٌمین اجتماعی ( مشمول قانون کار ) باشند ، امکان ثبت نام در این طرح رانخواهند داشت .
  6. هرزمان هر یک از اعضای خانواده تاکسیران از تکفل وی خارج شوند ، ارائه خدمات به ایشان از زمان خرج از تکفل مقدور نخواهد بود .
 • تاکسیران می بایست کلیه اعضای خانواده تحت تکفل خود رابه صورت همزمان در این طرح ثبت نام نماید .در غیر اینصورت امکان بهره برداری از خدمات بیمه تکمیلی درمان رانخواهد داشت .
 • از آنجا که برطبق قوانین بیمه ای کشور ، هر فرد صرفا از خدمات بیمه تکمیلی درمان یکی از شرکت های بیمه گذار می تواند استفاده نماید ، در صورت بهرمندی از بیمه تکمیلی درمان شرکت بیمه گذار دیگر ، از ثبت نام در این طرح خودداری فرمائید .
 • پس از پایان مهلت ثبت نام امکان حذف یا اضافه نمودن افراد جدید به غیر از فرزندان تازه تولد یافته وهمسر جدید الازدواج وجود نخواهد داشت .
 • خانواده های جدیدالورود که در سال گذشته در این طرح ثبت نام ننموده اند ، پس از ثبت نام براساس قوانین بیمه ای کشور ، مشمول زمان انتظار می شوند .
 • درصورتی که افراد تحت تکفل دارای معلولیت ، بیماری خاص و یابیماری های صعب العلاج می باشند لطفاً در هنگام ثبت نام نسبت به مشخص شدن نوع بیماری اقدام تاپوشش درمانی لازم برای ایشان اعمال شود .
 • سازمان به ازای هریک از افراد تحت تکفل تاکسیران بخشی از مبلغ حق بیمه رابصورت یارانه به تاکسیران تخفیف داده ومبنای محاسبه حق بیمه در این طرح صرفاً %30 حق بیمه افراد تحت تکفل تاکسیران می باشد .