باشگاه رفاه تاکسيرانان تهران
شنبه 16 آذر 1398
Menu

مدارک مورد نیاز برای بهره برداری از تالارهای مجموعه تحت پوشش سازمان

  • تصویر پروانه هوشمند معتبر
  • تصویر صفحه اول ودوم شناسنامه متقاضی
  • تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه تاکسیران
  • تصویر کارت خودرو تاکسی دو طرف
  • تصویر عقد نامه صفحه 1 لغایت 4
  • تصویر قرار داد تالار

افراد تحت پوشش : فرزندان دختر یا پسر تاکسیرانان محترم ( عقد ، عروسی )

مراحل دریافت تخفیف :

  • مراجعه به دفاتر هماهنگی امور اداری تاکسیران یا شرکت های تاکسیرانی درمناطق ویا اداره رفاه تاکسیران سازمان تاکسیرانی
  • ارائه مدارک فوق الذکر( به همرا ه تصویر و اصل مدارک )
  • دریافت معرفی نامه تخفیف و ارائه به تالار طرف قرارداد برای محاسبه درحساب های فی مابین .