باشگاه رفاه تاکسيرانان تهران
شنبه 16 آذر 1398
Menu
اطلاعیه در خصوص تعمیرات، ویژه خودروهای آریو و برلیانس

به اطلاع کلیه دارندگان خودروهای تاکسی (آریو، برلیانس) می رساندکه بر طبق توافق بعمل آمده کلیه این خودروها می توانند بدون وقت قبلی جهت پذیرش و تعمیرات به تعمیرگاه مرکزی شماره 2 سایپا یدک واقع در سه راه آذری مراجعه فرمایند.