شنبه 16 آذر 1398
Menu
شرایط استفاده از خدمات تعویض روغن
در راستای تداوم خدمات رفاهی به تاکسیرانان زحمت کش شهر تهران تفاهم نامه ای برای استفاده از خدمات تعویض روغنی منعقد گردیده است

مراحل استفاده از خدمات تعویض روغن

  • مراجعه به مجتمع خدماتی به آدرس درج شده در سایت

محل ارائه خدمات کارواش

ردیف آدرس تلفن
1 بلوار شرقی ورزشگاه ازادی، جنب ایستگاه مترو ورزشگاه ، شرکت تک تاکسی 91007484 داخلی 801 و 402

بهای خدمات تعویض روغن :

  • ارائه خدمات در این بخش بدون دریافت اجرت بوده و صرفا قیمت اقلام لوازم مصرفی از تاکسیرانان دریافت می گردد .

نکات ویژه

  • تمامی خدمات ارائه شده دارای گارانتی خدمات بر اساس ضوابط و مقررات اتحادیه مربوط می باشد .
درخواست ثبت نام