شنبه 16 آذر 1398
Menu
شرایط استفاده از خدمات کارواش
در راستای تداوم خدمات رفاهی به تاکسیرانان زحمت کش شهر تهران تفاهم نامه ای برای استفاده از خدمات کارواش منعقد گردیده است

مراحل استفاده از خدمات کارواش

  • مراجعه به کارواش به آدرس درج شده در سایت

محل ارائه خدمات کارواش

ردیف آدرس تلفن
1 بلوار شرقی ورزشگاه ازادی، جنب ایستگاه مترو ورزشگاه ، شرکت تک تاکسی 91007484 داخلی 801 و 402

بهای خدمات کارواش :

  • این نوع خدمات برای روشویی هر دستگاه تاکسی با 50 درصد تخفیف و سایر خدمات کارواش بر اساس نرخ اتحادیه محاسبه و دریافت می گردد .

نکات ویژه

  • تمامی خدمات ارائه شده دارای گارانتی خدمات بر اساس ضوابط و مقررات اتحادیه مربوط می باشد .
درخواست ثبت نام